Novice kluba

VABILO ČLANOM KLUBA!

Predsednik Karate kluba ZMAJ sklicujem :

29. REDNI OBČNI ZBOR (VOLILNA SKUPŠČINA)

ki bo v petek, dne. 17.09.2021 ob 18 h pred telovadnico Športnega društva Polje, Polje 356 (v primeru slabega vremena v telovadnici društva-maske obvezne) z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev rednega občnega zbora
2. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsednika, preštevalca glasov, dveh overiteljev in zapisnikarja
3. Potrditev dnevnega reda
4. Potrditev letnega poročila
5. Poročilo predsednika kluba (IO)
6. Poročilo predsednika nadzornega odbora (NO)
7. Poročilo predsednika disciplinske komisije (DK)
8. Volitve v organe kluba (volilna komisija)
9. Razno

Gradivo za občni zbor je na voljo pri trenerju kluba v ponedeljek in sredo od 17.00-19.00 ure. Na zbor so vabljeni vsi člani kluba, člani izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.

V primeru nesklepčnosti, se bo občni zbor začel ob 18.30 h, v skladu z 21. členom statuta kluba.

Športni pozdrav!

Ljubljana, 10.09.2021

KK ZMAJ
Predsednik kluba
Krunoslav Šegović

Dobavitelj opreme