Izpitni programi

Izpitni programi

8. KYU – beli pas

Več informacij o programu

KIHON

naprej   Oi Zuki (zenkutsu dachi)

nazaj    Age Uke

naprej   Soto Uke

nazaj    Uchi Uke

naprej   Shuto Uke (kokutsu dachi)

nazaj    Gedan Barai (zenkutsu dachi)

naprej  Mae Geri

KATA

Taikyoku Shodan

KUMITE

Osnovno borbeno gibanje na mestu

7. KYU – beli pas

Več informacij o programu

KIHON

naprej   Oi Zuki (zenkutsu dachi)

nazaj    Age Uke – Gyaku Zuki

naprej   Soto Uke – Gyaku Zuki

nazaj    Uchi Uke – Gyaku Zuki

naprej   Gedan Barai – Gyaku Zuki

nazaj    Shuto Uke (kokutsu dachi)

naprej   Mae Geri (zenkutsu dachi)

obrat   Yoko Geri Keage (kiba dachi)

KATA

Heian Shodan

KUMITE

Kihon Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan)

Gibanje L/D

6. KYU – beli pas

Več informacij o programu

KIHON

naprej   Oi Zuki (zenkutsu dachi)

nazaj    Age Uke – Gyaku Zuki

naprej   Soto Uke – Gyaku Zuki

nazaj    Uchi Uke – Gyaku Zuki

naprej   Gedan Barai – Gyaku Zuki

nazaj    Shuto Uke (kokutsu dachi)

naprej   Mae Geri (zenkutsu dachi)

obrat    Mawashi Geri

obrat    Yoko Geri Keage(kiba dachi)

obrat   Yoko Geri Kekomi

KATA

Heian Nidan

KUMITE

Kihon Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan, Mae Geri)

Borbeno gibanje naprej/nazaj

5. KYU – rumen pas

Več informacij o programu

KIHON

naprej   Ren Zuki (zenkutsu dachi)

nazaj    Age Uke – Gyaku Zuki

naprej   Soto Uke – Gyaku Zuki

nazaj    Uchi Uke – Gyaku Zuki

naprej   Gedan Barai – Gyaku Zuki

nazaj    Shuto Uke (kokutsu dachi)

             – Yonhon Nukite (zenkutsu dachi)

naprej   Mae Geri

obrat    Mawashi Geri

obrat    Yoko Geri Keage (kiba dachi)

obrat   Yoko Geri Kekomi

obrat   Mawashi Geri (zenkutsu dachi)

KATA

Heian Sandan

KUMITE

Kihon Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan, Mae Geri, Yoko Geri Kekomi, Mawashi Geri)

Enojne borbene tehnike v gibanju naprej

4. KYU – oranžen pas

Več informacij o programu

KIHON

naprej   Sanbon Zuki (zenkutsu dachi)

nazaj    Age Uke – Gyaku Zuki

naprej   Soto Uke – Gyaku Zuki

nazaj    Uchi Uke – Gyaku Zuki

naprej   Gedan Barai – Gyaku Zuki

nazaj    Shuto Uke (kokutsu dachi)

             – Yonhon Nukite (zenkutsu dachi)

naprej   Mae Geri

obrat    Mawashi Geri

obrat    Yoko Geri Keage (kiba dachi)

obrat    Yoko Geri Kekomi

obrat   Mawashi Geri (zenkutsu dachi)

KATA

Heian Jondan

KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan, Mae Geri, Yoko Geri Kekomi, Mawashi Geri)

Vezane borbene tehnike v gibanju naprej

3. KYU – zelen pas

Več informacij o programu

KIHON

naprej   Sanbon Zuki (zenkutsu dachi)

nazaj    Age Uke – Gyaku Zuki

naprej   Soto Uke – Gyaku Zuki

nazaj    Uchi Uke – Gyaku Zuki

naprej   Gedan Barai – Gyaku Zuki

nazaj    Shuto Uke (kokutsu dachi)

             – Yonhon Nukite (zenkutsu dachi)

naprej   Mae Geri

obrat    Mawashi Geri

obrat    Yoko Geri Keage (kiba dachi)

obrat    Yoko Geri Kekomi

obrat   Mawashi Geri (zenkutsu dachi)

KATA

Hean Godan in Tekki Shodan

KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan, Mae Geri, Yoko Geri Kekomi, Mawashi Geri)

Enojne borbene tehnike na fokuser

2. KYU – moder pas

Več informacij o programu

KIHON

naprej   Ren Zuki (zenkutsu dachi) – Age Enpi

nazaj     Age Uke – Gyaku Zuki – Mae Enpi

naprej   Soto Uke – Gyaku Zuki

              – Uraken Uchi

nazaj     Uchi Uke – Kizami Zuki

              – Gyaku Zuki

naprej   Gedan Barai – Gyaku  Zuki

              – Uraken Uchi

nazaj     Shuto Uke (kokutsu dachi)

              – Maeashi Mae Geri

              – Yonhon Nukite (zenkutsu dachi)

obrat     Ren Geri

obrat     Yoko Geri Keage(kiba dachi)

obrat     Yoko Geri Kekomi

obrat     Mawashi Geri (zenkutsu dachi)

obrat     Ushiro Geri

KATA

Bassai Dai in Heian kata (ena izmed Heian kat po izbiri komisije)

KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan, Mae Geri, Yoko Geri Kekomi, Mawashi Geri, Ushiro Geri)

Vezane borbene tehnike na fokuser

1. KYU – rjav pas

Več informacij o programu

KIHON

naprej   Ren Zuki (zenkutsu dachi) – Age Enpi

nazaj     Age Uke – Gyaku Zuki – Mae Enpi

naprej   Uchi Uke – Kizami Zuki

              – Gyaku Zuki

nazaj     Soto Uke – Yoko Enpi (kiba dachi)

              – Uraken Uchi

              – Gyaku Zuki (zenkutsu dachi)

naprej   Gedan Barai – Gyaku  Zuki

              – Uraken Uchi

nazaj    Shuto Uke (kokutsu dachi)

             – Maeashi Mae Geri

             – Yonhon Nukite (zenkutsu dachi)

             – Shuto Uchi – Shuto Uchi

naprej   Ren Geri

obrat     Yoko Geri Keage(kiba dachi)

obrat     Yoko Geri Kekomi

obrat     Mawashi Geri (zenkutsu dachi)

obrat     Ushiro Geri

 

KATA

Bassai Dai, Enpi in Hean kata(ena izmed Heian kat po izbiri komisije)

KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan, Mae Geri, Yoko Geri Kekomi, Mawashi Geri, Ushiro Geri)

Prosta borba 2 min

1. DAN – črni pas

Več informacij o programu

KIHON

naprej   Ren Zuki (zenkutsu dachi) – Age Enpi

nazaj     Gedan Barai – Uraken Uchi – Gyaku Zuki

naprej   Age Uke – Gyaku Zuki – Mae Enpi

nazaj     Soto Uke – Yoko Enpi (kiba dachi) – Uraken Uchi – Gyaku Zuki (zenkutsu dachi)

naprej   Uchi Uke – Kizami Zuki – Gyaku Zuki

nazaj    Shuto Uke (kokutsu dachi) – Maeashi Mae Geri – Yonhon Nukite (zenkutsu dachi) – Shuto Uchi – Shuto Uchi

obrat     Ren Geri

obrat     Yoko Geri Keage(kiba dachi)

obrat     Yoko Geri Kekomi

obrat     Mawashi Geri (zenkutsu dachi)

obrat     Ushiro Geri

 

Shiho Zuki (Tate Shuto Uke – Gyaku Zuki)

Shiho Geri (Mae Geri – Yoko Geri Keage – Ushiro Geri – Mawashi Geri)

KATA

obvezna kata Bassai Dai

specialna kata katerakoli mojstrska kata (razen Bassai Dai in Enpi)

KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan, Mae Geri, Yoko Geri Kekomi, Mawashi Geri, Ushiro Geri)

Prosta borba 2 min

*Moški in ženske nad 40 let lahko izvajajo po želji Jiyu Kumite ali demonstracijo treh različnih samoobrambnih tehnik.

2. DAN – črni pas

Več informacij o programu

KIHON

naprej   Kizami Zuki (zenkutsu dachi) à Sanbon Zuki

nazaj     Kizami Zuki ß Age Uke – Soto Uke – Gedan Barai – Uchi Uke –           Kizami Zuki – Gyaku Zuki

naprej   Shuto Uke (kokutsu dachi) – Maeashi Mae Geri – Yonhon Nukite (zenkutsu dachi) – Shuto Uchi – Shuto Uchi

obrat     Kizami Zuki – Mae Geri à Oi Zuki

obrat     Yoko Geri Keage (kiba dachi) à Yoko  Geri Kekomi

obrat    Kizami Zuki (zenkutsu dachi) ß Age Uke – Mawashi Geri à Uraken Uchi – Yoko Geri Kekomi à Gyaku Zuki

 

Shiho Zuki (Tate Shuto Uke – Gyaku Zuki)

Sanpo Geri (Mae Geri – Yoko Geri Kekomi – Ushiro Geri)

KATA

Pri vsaki kati se na zahtevo komisije pokaže pomen posamezne tehnike z nasprotnikom (Bunkai Kata)

po izboru komisije (omote in ura)

Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yodan, Heian Godan

po izboru komisije (omote)

Bassai Dai, Enpi, Hangetsu, Jion, Kanku Dai

specialna kata (omote)

katerakoli razen prej naštetih

KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan, Mae Geri, Yoko Geri Kekomi, Mawashi Geri, Ushiro Geri)

Jiyu Kumite (moški nad 40 let in ženske lahko izvajajo po želji Jiyu Kumite ali demonstracijo treh različnih samoobrambnih tehnik)

3. DAN – črni pas

Več informacij o programu

KIHON

Yoko Geri Keage (kiba dachi) ß Gedan Barai (zenkutsu dachi) – Gyaku Zuki – (tsugi ashi) Yoko Geri Kekomi – Uraken Uchi – Gyaku Zuki

 

Kizami Zuki – Mae Geri à Oi Zuki ß Soto Uke – Gedan Barai – Uraken Uchi – Gyaku Zuki – Mawashi Geri à (tsugi ashi) Gyaku Zuki

 

(tsugi ashi) Gyaku Zuki – Maeashi Mawashi Geri – Uraken Uchi – Mawashi Geri / Ura Mawashi Geri à Uraken Uchi – Gyaku Zuki

 

Mae Geri / Mawashi Geri à Gyaku Zuki – Uraken Uchi ß Kizami Zuki – Gyaku Zuki – Ushiro Geri à Uraken Uchi – Gyaku Zuki – Mawashi Geri à Gyaku Zuki

 

Maeashi Mae Geri – Kizami Zuki – Maeashi Mawashi Geri / Mae Geri – Mawashi Geri à Gyaku Zuki – (tsugi ashi) Uramawashi Geri à Uraken Uchi – Gyaku Zuki

 

Shiho Zuki (Tate Shuto Uke – Gyaku Zuki)

Shiho Geri (Mae Geri – Yoko Geri Kekomi – Ushiro Geri – Mawashi Geri)

KATA

Pri vsaki kati se na zahtevo komisije pokaže pomen posamezne tehnike z nasprotnikom (Bunkai Kata)

po izboru komisije (omote in ura)

Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yodan, Heian Godan

po izboru komisije (omote in ura)

Tekki Shodan, Tekki Nidan, Tekki Sandan

po izboru komisije (omote in ura)

Bassai Dai, Enpi, Hangetsu, Jion, Kanku Dai

specialna kata (omote)

katerakoli razen prej naštetih

KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan, Mae Geri, Yoko Geri Kekomi, Mawashi Geri, Ushiro Geri)

Jiyu Kumite (moški nad 40 let in ženske lahko izvajajo po želji Jiyu Kumite ali demonstracijo treh različnih samoobrambnih tehnik)

4. DAN – črni pas

Več informacij o programu

KIHON

Shiho (Tate Shuto Uke – Mae Geri – Gyaku Zuki)

Roppon Geri (Mae Geri – Yoko Geri Keage – Yoko Geri Kekomi – Mawashi Geri – Ura Mawashi Geri – Ushiro Geri)

KATA

Pri vsaki kati se na zahtevo komisije pokaže pomen posamezne tehnike z nasprotnikom (Bunkai Kata)

po izboru komisije (omote in ura)

Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yodan, Heian Godan

po izboru komisije (omote in ura)

Tekki Shodan, Tekki Nidan, Tekki Sandan

po izboru komisije (omote in ura)

Bassai Dai, Enpi, Hangetsu, Jion, Kanku Dai

specialna kata (omote in kata kumite)

katerakoli razen prej naštetih

KUMITE

Jiyu Ippon Kumite (Oi Zuki Jodan, Oi Zuki Chudan, Mae Geri, Yoko Geri Kekomi, Mawashi Geri, Ushiro Geri)

Jiyu Kumite (moški nad 40 let in ženske lahko izvajajo po želji Jiyu Kumite ali demonstracijo treh različnih samoobrambnih tehnik)

Specialna tehnika (napadalna ali obrambna)