Novice kluba

27. redni občni zbor kluba

Sklicujem 27. redni občni zbor kluba, ki bodo v sredo dne 11. 4. 2018 ob 18.00 v telovadnici OŠ Polje, Polje 358, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva (zapisnikar in dva overjitelja zapisnika) ter volilne komisije
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Potrditev letnega poročila
 4. Poročilo predsednika kluba (IO)
 5. Poročilo predsednika nadzornega odbora (NO)
 6. Poročilo predsednika disciplinske komisije (DK)
 7. Poročilo glavnega trenerja
 8. Odstop članov iz organov kluba
 9. Volitve v organe kluba
 10. Sprejem novega statuta
 11. Razno

Gradivo za občni zbor je na voljo v času treningov pri Janu Mercu in Aljažu Klanečku. Na občni zbor so vabljeni vsi člani kluba. V primeru nesklepčnosti se bo občni zbor začel v skladu z 22. členom statuta kluba.

 

Športni pozdrav!

Matija Sevšek

 

Ljubljana, 3. 4. 2018

Dobavitelj opreme